Nhà đầu tư tại dự án Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi tốt nhất từ chủ đầu tư