Khách quốc tế đến địa bàn Phú Quốc được đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối

Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch đang lấy ý kiến các Bộ, ngành về thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine đến Phú Quốc từ tháng 10/2021. Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công […]

Phú Quốc có thể sẽ đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine từ tháng 10/2021

Khu vực thành phố đảo Phú Quốc đang được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine kể từ tháng 10/2021.  Đề xuất trên được nêu trong dự thảo kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc (tỉnh […]

Hotline
0966.001.001
ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN
/*
Hotline
0966.001.001
ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN